A "Toldy-kör" választmánya hazafias kötelességet vélt teljesíteni, midőn elhatározta, hogy ezt az előadást, mely a millenniumi emlékek...